DIBERITAHUKAN KEPADA PEMILIK / YANG BERHAK ATAS BENDA SITAAN / BARANG BUKTI BERUPA :

 

  NO. NAMA TERDAKWA JENIS MOTOR KETERANGAN
  1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridho Pradana

 

 

Rasam Mansyur

 

 

 

 

 

 

Rifardin Alias Padi

 

 

 

 

 

Moh. Rifai Alias Ai

– 1 (satu) unit SPM Honda Supra Nopol. DN 3897 YG, Nosin. 1249882;

 

– 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3 Nosin. E3R2E0304531;

 

– 1 (satu) unit SPM Honda Revo merah  Nosin. 1027449;

 

– 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega Nopol. DN 2118 VO, Nosin. 50913009421;

 

– 1 (satu) unit SPM Viar Nosin. 10038705;

 

– 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio DN 4545 AT;

 

– 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega DN 2776 VP Nosin. 5091427607;

 

– 1 (satu) unit SPM Honda Supra DN 4636 Y Nosin. 2036299;

 

– 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun DP 3961 AF Nosin. F4961D323090;

 

– 1 (satu) unit SPM Honda Supra Nosin. 1910605.

 

 

– 2 –

NO. NAMA TERDAKWA JENIS MOTOR KETERANGAN
11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

 

20.

 

21.

 

22.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

Sukran Liwero

 

 

 

 

 

 

 

 

Moh. Reftar Alias Dadang, DKK

 

 

 

 

 

 

 

Moh. Rifki Alias Kiki

 

Jonathan Alfred

 

 

Saprin

 

Andriansyah Alias Kodi

 

 

 

 

 

 

 

Andi Wibowo

 

Dwi Krisdianto

 

Nirul Iman

 

– 1 (satu) unit SPM Honda Revo putih DN 3238 HB62E-1103644;

 

– 1 (satu) unit Suzuki Tornado Nosin. 1081D262836;

 

– 1 (satu) unit SPM Yamaha Fiz R Nosin. 4ST10516;

 

– 1 (satu) unit SPM Yamaha RX King Spesial Nosin. 3HB156544;

 

– 1 (satu) unit SPM Viar Nosin. 07081552;

 

– 1 (satu) unit SPM Beijing Nosin. B0027475;

 

– 1 (satu) unit SPM Mio Hijau Nosin. 28D941048;

– 1 (satu) unit Honda Supra Nosin. 1837401;

 

– 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega DN 4859 BJ Nosin. 4ST817451;

 

– 1 (satu) unit SPM Jianze Nosin. 01102108;

 

– 1 (satu) unit SPM Jupiter Trail.

 

– 9 (satu) unit SPM merk Beijing;

 

– 6 (enam) rangka sepeda motor;

 

– 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun DN 3492 BU;

– 1 (satu) unit SPM Honda Beat;

 

– 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul DN 2122 VB;

– 1 (satu) unit SPM Honda Beat merah;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

– 3 –

 

NO. NAMA TERDAKWA JENIS MOTOR KETERANGAN
27.

 

28.

 

29.

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

 

 

Ramadhan Alias Nada

 

– 1 (satu) unit SPM Honda Beat;

 

– 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul DN 2122 VB;

– 1 (satu) unit SPM Honda Beat merah;

– 1 (satu) unit SPM Suzuki FU;

 

– 1 (satu) unit SPM Suzuki FU;

 

– 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter RX King;

 

– 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio;

 

– 1 (satu) unit SPM Honda Beat;

 

 

 

YANG MENJADI BARANG BUKTI DI KEJAKSAAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DINYATAKAN DIKEMBALIKAN, AGAR DATANG MENGAMBIL BARANG BUKTI TERSEBUT DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI PALU ALAMAT JL. PROF. MOH. YAMIN NO. 97 DENGAN MEMBAWA BUKTI KEPEMILIKAN DAN / ATAU IDENTITAS DIRI, DALAM TENGGANG WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI SEJAK TANGGAL PENGUMUMAN.

PALU,          MEI 2018

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALU

SUBENO, S.H., M.M.